1992 Open House London

Koncept festivalu Open House

Myšlenka otevření hranice mezi budovami a kolemjdoucími vznikla v Londýně v roce 1992. Cílem bylo podpořit architekturu jako umění a přiblížit ji lidem mimo profesionální kruhy. Akce navazovala na dny Evropského dědictví, které v té doby ve Velké Británii neprobíhaly. Základem konceptu je osobní zkušenost návštěvníků v budovách, které jsou přístupné vždy zdarma, s možností je blíže poznat a rozvinout diskuzi s experty či dalšími návštěvníky.

„Dobře navržené budovy a veřejné prostory jsou nezbytnou součástí při tvoření a udržení živého a pulzujícího města a právě Open House umožňuje široké veřejnosti získat nové informace, zapojit se do dialogu a rozhodovat o budoucím městském prostředí.“

Victoria Thornton (zakladatelka Open House v Londýně 1992 a organizace Open City).

 

Základem je myšlenka posílit dialog veřejnosti s architekty, městem i jeho veřejnými prostory. To usnadňuje zapojení široké veřejnosti a kvalifikovanější tvorbu názorů. Úspěšný formát se rychle rozšířil do dalších měst. Kromě základní myšlenky se festival dále zaměřuje na městské plánování, architektonický i bytový design i veřejné prostory a zeleň.

Na začátek
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account